ماشين اعدام حكومت ايران : ٣ نفر در خرم آباد اعدام شدند

طبق گزارش  جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز شنبه ٢٤ تير ماه سال ١٣٩٦ شمسي ، ٣ نفر زندانى به اسامى : ” أمير خرم آبادى اهل نورآباد استان لورستان ، “نجم الدين صفى پور “اهل نورآباد در خرم آباد كه بيش از ٢ سال در زندان بسر برد و ” محمد زيودار ” اهل زيودار لورستان ، در زندان پارسيلون شهر خورم آباد از شرق كوردستان اعدام شدند.

به نقل از گزارش ، اين أفراد به اتهام حمل و نگهدارى مواد مخدر به اعدام محكوم شده بودند و روز ٢٢ تير ماه جهت اجراى حكم به سلولهاى انفرادى زندان منتقل و امروز حكم اعدام انها اجرا شد .

لازم به ذكر است كه ، بر اساس آمارهـاى رسمى سازمان ملل، كشور جمهـورى اسلامى ايران در رتبه اولين كشورهـاى جهـان است كه حكم اعدام را اجرا مى نمايد.
با اين حال جاى بسى تأمل است كه هـنوز فعالين حقوق مدنى جهـانى و سازمانهـاى بين المللى اين رويكرد غير حقوق بشرى ايران را در مورد اعدام ، بطور شفاف درز نكرده و به شيوه اى محافظه كارانه با اين قضيه برخورد مى نمايند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان