عدم پرداخت معوقه مزدی کارگران در شرق کوردستان

در گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان و استناد به منابع محلی،کارگران شاغل در شهرداری “سردشت” و تونل “گزر دره”واقع در جاده سنه_مریوان در شرق کوردستان چند ماه است که معوقات مزدی خود را دریافت نکرده اند.
در گزارش آمده است که حدود ۲۰۰ کارگر شهرداری سردشت حدود چهار ماه است مطالباتشان پرداخت نشده و در مورخه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به این موضوع اعتراض کرده اند و این درحالیست که طبق گفته این کارگران،حق بیمه آنها نیز در ماههای گذشته پرداخت نشده و حتی از مراجعه آنها به ارگانها و نهادهای ذیصلاح از جمله اداره کار و شورای شهر ممنوعیت بعمل میاید.
در همین چارچوب و طبق گزارشی از منابع استان کوردستان،در مورخه ۲۱ تیرماه امسال نیز حدود ۲۰ کارگر که در پروژه راه سازی تونل “گزردره” در جاده سنه_مریوان کار می‌کردند پس از اتمام کارشان هنوز معوقات مزدی خود را که مربوط به سال ۹۵ و ۹۶ میباشد را دریافت نکرده اند.
لازم به گفتن است که مقامات و مسوولین جمهوری اسلامی ایران هربار با وعده های واهی جهت پرداخت حقوق و دستمزدهای معوقه به کارگران،سعی در آرام کردن آنها و فریب اذهان عمومی را دارند و همیشه در مناسبتهای مختلف از جمله روز کارگر و… جهت پیشبرد سیاستهای غیر اخلاقی و غیر انسانی خود،از این قشر آسیب پذیر بهره برداری میکنند.

جعیت حقوق بشر کوردستان