در منطقه “سرشیو” سقز بار و کالای چندین کولبر کورد مصادره شد وچند رأس اسب کشته شد

در پی گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ؛ در مورخه ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ پاسگاه انتظامی “بستام” در منطقه سرشیو سقز با گذاشتن یک کمین پشت روستای ” سیفه کونه” بار کولبران وکاسبکاران را مصادره می کنند.
در پی گزارش رسیده بعداز مصادره ، در همان لحظه تعداد ۷ راس اسب کولبران را می‌کشند وبار کولبران را هم به تاراج میبرند.
سقز یکی از بزرگترین شهرستان های استان سنه در شرق کوردستان است وبیشترین آمار بیکاری را هم دارد و مثل یک شهر مرزی فقط یک راه مرزی سرشیو “بستام” را دارد که تا به حال هیچ نوع تدبیری برای آن در نظر گرفته نشده تا مردم بیکار منطقه بتوانند در این نقطه‌ی مرزی فعالیت کنند.
از لحاظ صنعت وکارخانجات تولیدی هم بعداز تکاب این شهر در رتبه آخر قرار دارد. علاوه بر این منطقه سقز دارای دو رودخانه بزرگ زرینه وسیمینه و دارای بهترین زمین های کشاورزی است که به علت مکانیزه نبودن سیستم آبیاری، هیچ سودی برای منطقه ندارند.
لازم به ذکر است که اداره آب شهرستان سقز باید ماهیانه مقدار زیادی پول به حساب اداره آب استان تبریز واریز کند زیرا درآمد سد های ساخته شده در استان سقز که از رودخانه‌ها ی خود شهرستان سرچشمه میگیرد باید به تبریز برگردد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان