يك روزنامه نگار سقزى به دادگاه انقلاب احضار شد

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روزنامه نگار و صاحب امتياز روزنامە توقيف شده ” داهاتوو” ” نادر مجيديان اهل شهر سقز از شرق كوردستان با اتهامات سياسي به دادسراى انقلاب احضار شد.

به نقل از گزارش ، نامبرده در احضاريه اى كه دريافت كرده بايد روز ٨ مرداد ماه ١٣٩٦ شمسي جهت رسيدگى و ادامه ى روند پرونده مربوط به بازداشت سابقش با اتهامات سياسي در دادسراى انقلاب شهر سقز حضور يابد و همچنين تأكيد شده عدم حضور وى باعث صدور حكم غيابي خواهد شد.

لازم به ذكر است ، نادر مجيديان در روز ٢٥ بهمن ماه ١٣٩٤ در منزل شخصى خود همراه با ١١ فعال مدنى در يك نشست ادبي كه تدارك ديده بود از سوى نيروهاى اداره اطلاعات سقز بازداشت گرديد ودر روز ١ اسفند ١٣٩٤ به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شدند و پس از دو ماه در فروردين ١٣٩٥ با قيد وثيقه آزاد شدند. و نامبرده در ارديبهشت ١٣٩٦ هم در دادگاه حضور يافته و تبرئه شده بود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان