رادیو فردا از ملت کوردستان و حزب حیات آزاد کوردستان عذرخواهی کند

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، رادیو فردا در خبری، حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) را سازمانی “تروریستی” قلمداد کرده و اذعان نموده است که این حزب از سوی بسیاری از کشورهای جهان و آمریکا جزو احزاب “تروریستی” قلمداد می شود اما این ادعا در حالی است کە تنها جمهوری اسلامی ایران و ترکیە این حزب را “تروریستی” اعلام کردەاند, هەر دوو کشور در نقض حقوق بشر و حقوق دیگرملتهاو آیین‌ها در جهان چندین مرتبه از سوی نهادهای مختلف مورد بازخواست قرار گرفته و محکوم گردیدەاند .

این رسانه در خبر خود با اشاره به درگیری های این حزب کوردستانی با نیروهای نظامی ایران سعی کرده با تمسک به این گونه اطلاعات نادرست و نامعتبر، افکار عمومی را علیه این حزب و جنبش آزادی خواهی کوردستان تهیج نماید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان در ارتباط با این مسئله از این رسانه فارسی زبان میخواهد، ضمن اصلاح این خبر، بدون وابستگی و دخالت دیدگاه های سیاسی، تنها فعالیت خبررسانی خود را انجام داده و اطلاعات غلط و نادرست به مردم ندهد، لازم است اخلاق رسانه‌ای را حفظ و بدور از هرگونه تنگ نظری واقعیتها را بازتاب نماید. این رسانه فارسی زبان لازم است ضمن اعلام عذرخواهی از حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) و ملت کوردستان، سعی نماید بدور از داوری و جهت گیری های سیاسی فعالیت آزاد رسانه ای را انجام دهد.

لازم به ذکر است حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در هیچ گونه لیست تروریستی قرار نداشته و به عنوان بخشی از جنبش آزادی کوردستان به فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جغرافیای کوردستان می پردازد. جمعیت حقوق بشر کوردستان