جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربیانیە

رادیو فردا از ملت کوردستان و حزب حیات آزاد کوردستان عذرخواهی کند

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، رادیو فردا در خبری، حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) را سازمانی “تروریستی” قلمداد کرده و اذعان نموده است که این حزب از سوی بسیاری از کشورهای جهان و آمریکا جزو احزاب “تروریستی” قلمداد می شود اما این ادعا در حالی است کە تنها جمهوری اسلامی ایران و ترکیە این حزب را “تروریستی” اعلام کردەاند, هەر دوو کشور در نقض حقوق بشر و حقوق دیگرملتهاو آیین‌ها در جهان چندین مرتبه از سوی نهادهای مختلف مورد بازخواست قرار گرفته و محکوم گردیدەاند .

این رسانه در خبر خود با اشاره به درگیری های این حزب کوردستانی با نیروهای نظامی ایران سعی کرده با تمسک به این گونه اطلاعات نادرست و نامعتبر، افکار عمومی را علیه این حزب و جنبش آزادی خواهی کوردستان تهیج نماید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان در ارتباط با این مسئله از این رسانه فارسی زبان میخواهد، ضمن اصلاح این خبر، بدون وابستگی و دخالت دیدگاه های سیاسی، تنها فعالیت خبررسانی خود را انجام داده و اطلاعات غلط و نادرست به مردم ندهد، لازم است اخلاق رسانه‌ای را حفظ و بدور از هرگونه تنگ نظری واقعیتها را بازتاب نماید. این رسانه فارسی زبان لازم است ضمن اعلام عذرخواهی از حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) و ملت کوردستان، سعی نماید بدور از داوری و جهت گیری های سیاسی فعالیت آزاد رسانه ای را انجام دهد.

لازم به ذکر است حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در هیچ گونه لیست تروریستی قرار نداشته و به عنوان بخشی از جنبش آزادی کوردستان به فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جغرافیای کوردستان می پردازد. جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

زندانی متهم به جرائم مواد مخدری اعدام‌ شد

اورمیه؛ آزادی موقت سه شهروند

پیرانشهر؛ بی اطلاعی از سرنوشت دو شهروند بازداشت شده