جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

دستگير شدن یکی از اعضای جمعيت حقوق بشر كوردستان kmmk در جنوب كوردستان

بر اساس گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، يكى از اعضاى اين جمعيت به نام “عدنان رشيدى” اهـل شهـرستان مريوان در شرق كوردستان كه به علت وجود فشار و خطر از جانب جمهـورى اسلامى ايران، مجبور به ترك كردن شهـر خود گشتە و به ناچار در شهـر “پينجوين” در جنوب كوردستان اسكان يافته است، توسط نيروى پليس (اسايش) پينجوين دستگير گرديده و بعد از چهـار ساعت بازداشت در اسايش، ايشان را به جای نامعلومى منتقل نموده اند. اين در حالى است كه خانواده ايشان هـم از مكان نامبرده هـيچ اطلاعى در دسترس ندارند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان، دستگيرى این عضو خود را محكوم مى نمايد و از اين طريق از دست اندركاران و مسئولان حكومت اقليم كوردستان در خواست مینماید تا در كوتاهـترين زمان نامبرده را ازاد کنند. قابل ذکر است کە مسئولان حکومتی در شهر سلیمانیە در قبال حفظ امنیت و سلامت جانی این عضو جمعیت حقوق بشر کوردستان مسئول هستند.
و هـمینطور از تمامى سازمانهـاى حقوق بشرى كوردستان و بین المللی در خواست مى نماييم كه جهـت ازاد نمودن نامبرده و هـمچنین حل مشکلات مربوط به پناهجویان کورد شرق کوردستان در این اقلیم، مسئولین اقلیم کوردستان را تحت فشار قرار دهند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

فشار نهادهای امنیتی بر خانواد فعال مدنی و حقوق بشر محمد صالح خوشمرام

مریوان: سه شهروند بازداشت شد

احضار دکتر محمد قدمی توسط دادگستری ایران در بانه