يك زندانى كورد ۳سال است از مرخصی محروم است

بر اساس گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده، و به نقل از خبرگزارى هـرنا، يك شهـروند كورد اهـل شهـر مهـاباد در شرق كوردستان، بعد از سه سال از گذشتن مدت محكوميتش تاکنون از حق مرخصی محروم مى باشد.

“اميد دباغچى” كارشناس كامپيوتر، در تاريخ ١٣٩٤/٠٢/١٧ خورشيدى از جانب اداره اطلاعات شهـر مهـاباد، به اتهـام شركت كردن در تجمع نارضایتی در مقابل هـتل “تارا” كه جهـت اعتراض به مرگ مشكوك يك زن كورد بنام “فرينار خسروانى” برگزار شده بود، در منزل خويش دستگير گرديد.

دباغچى در اوائل ارديبهشت ماه ١٣٩٤ خورشيدى، از جانب دادگاه انقلاب اسلامى شهـر مهـاباد به اتهـام ارتباط با يكى از احزاب كوردستانی (اپوزسيون) در شرق كوردستان به ٤ سال حكم زندان محكوم گرديد كه نامبرده تا اكنون اجازه ی مرخصی داده نشده است.
شايان ذكر است بر اساس قوانين زندانهـاى جمهـورى اسلامى ايران، هـر شخص زندانى حق دارد كه در هـر ماه ٥ روز، به منظور ديدار با خانواده‌ ی خويش از زندان خارج شده و بعد از تاريخ تعيين شده به زندان بازگردد.
در حالیکه اين قانون برای همه ی زندانيان یکسان است، شامل زندانیات سياسى و امنيتى نمى باشد و اداره ی اطلاعات بر اساس ميل و اراده خويش، مانع از احقاق چنين حقى براى زندانيان سياسى و فعالین مدنی در هـمه ى شهـرهـاى ايران و به ويژه شهـرهـاى شرق كوردستان میگردد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان