افزايش و تداوم حملات دولت تركيه به غرب كوردستان

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، و مركز اطلاع رسانى يگانهاى مدافع خلق YPG ، از افزايش حملات دولت تركيه و گروههاى وابسته به ان بر عليه كانتون عفرين ، و گشت زنى هواپيماها در اسمان شهر كوبانى خبر داده است .

به نقل از گزارش ، در بخشي از گزارش منتشر شده YPG ، حملات و تجاوز ارتش تركيه در هفته اخير بر عليه غرب كوردستان آمده است كه : در روز بيستم اين ماه ، گروههاى تبهكار گوش به فرمان ارتش تركيه ، با توپخانه روستاهاى “مارانيز ، گري قه لاتى” از توابع شهر عفرين را توپباران كرده و همزمان در همين روز روستاى باسيفان از توابع عفرين را نيز توپباران كردند و همچنين اشاره به اين شده كه در شب بيستم همين ماه ارتش تركيه با سلاح سنگين به روستاى كوران كه در شرق كوبانى قرار گرفته گلوله باران كرده اند.
در روز ٢١ اين ماه در ساعات ١٢-١١ ظهر ، نيروهاى وابسته به تركيه ، با سلاح تيربار و أر پي جى روستاى باسوفان از توابع شهر عفرين را گلوله باران كردند.
روز ٢٢ اين ماه ، هواپيماهاى جنگنده ارتش تركيه قدام به گشت زنى در مناطق غربى شهر كوبانى كرده و در همان روز ارتش تركيه با سلاح سنگين اقدام به حمله به روستاى سليپ قيران كرده و همچنين آمده در ساعت يك همان شب، نيروهاى وابسته به تركيه با اسلحه تيربار به تپه برينداران از منطقه شهر عفرين را گلوله باران كرده و با همين نوع سلاح به منطقه اى ديگر از عفرين به نام روستاى ماراناز حمله ور شده اند.
اين نيروها با سلاح تانك و تيربار و توپخانه به روستاى القامى از توابع شهر عفرين حمله كرده اند.

در روز٢٣ اين ماه ، تبهكاران وابسته به ارتش تركيه ، با توپخانه روستاى باسيفان و تپه شهيد شيلان را مورد هدف شليك خود قرار داده و همچنين روستاى ماراناز از توابع شهر عفرين را تيرباران كرده اند.

روز ٢٤ اين ماه گروههاى وابسته به ارتش تركيه ، با حملات توپخانه اى روستاى باسوفانا را مورد هدف شليك خود قرار داده و هواپيما جنگنده هاى ارتش تركيه اقدام به گشت زنى در مرز غرب كوبانى كردند.

در روز ٢٥ همين ماه ، هواپيماهاى تجسسي بدون خلبان ارتش تركيه كه همراه با هواپيماهاى جنگنده در اسمان غرب شهر كوبانى اقدام به گشت زنى مى كردند.

در پايان اين گزارش آمده كه ، در روز ٢٦ اين ماه گروههاى تبهكار وابسته به ارتش تركيه به حملات توپخانه اى خود به روستاهاى باسفان و ماراناز از توابع عفرين ادامه داده اند.

لازم به ذكر است كه ، دولت تركيه باحملات خود به مناطق كوردنشن مي خواهد از توان نظامى نيروهاى ضد داعش كه مؤثرترين نيروى هستند كه همراه با نيروهاى اتلاف جهانى در حال جنگ با داعش هستند تضعيف كند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان