اسامی ٢٤ نفر از دستگير شدگان اخیر “کرماشان” در شرق کوردستان

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است،روز دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶ شمسی،دادستان عمومی جمهوری اسلامی ایران در استان کرماشان اعلام کرد که بیش از ٥٠ نفر توسط نیروهای امنیتی در این استان بر حسب ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی دستگیر و بازداشت شدەاند که در میان بازداشت شدگان یک کودک ١٥ سالە،٢٢ نفر مرد و یک زن وجود دارند.

در ادامه گزارش آمده است که اسامی ٩ نفر از شهروندان دستگیر شدە شهرستان پاوە در شرق کوردستان به این شرح است:قانع خون سیاوشان ، ماکوان احمدی، یاسر حسن‌زادە، یوسف بهرامی، مهدی هشدار، آرمان ویسی ، هیرش عباسی، استاد کامران موتور ساز، شاهو رحیمی میباشد.

هویت ٥ تن از شهروندان روانسر عبارتند از:فرمان مظفری، فاروق مظفری، بهمن غلامی، یاسر ولدبیگی، فریبا بهرامی

هویت ٤ تن از شهروندان پاوه (ثلاث باباجانی):سردار امینی، غدیر امینی، سالار نوروزی، ملا محمود احمدی و هویت ٤ نفر از شهروندان سرپل ذهاب عبارتند از رحمان بهروزی، بلال بهروزی فرزند رحمان (١٥ ساله)،ملا جبار پالانی، ملا محمد ربک.

لازم بە ذکر است کە ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی در مورد کسانی بە اجرا گذاشتە میشود کە در برابر اصل نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند و حکم جاری در اینگونه موارد مجازات اعدام،قطع دست راست و سپس پای چپ،نفی بلد (تبعید) میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان