٥٠ نفر در کرماشان بازداشت شدەاند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است دادستان عمومی و انقلاب جمهوری اسلامی ایران در استان کرماشان مدعی شد  است کە “پس از وقوع حوادث تروریستی تهران، دستگیری های متعددی در این زمینه در استان انجام شده بطوریکه تا امروز بیش از ۵۰ نفر دستگیری داشته ایم”

در گزارش امدە است کە ، محمدحسین صادقی ظهر امروز دوشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۶ در یک نشست خبری، با بیان اینکه حسب ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی کسانی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه نمایند، مفسد فی الارض هستند.

وی اظهارداشت “پس از وقوع حوادث تروریستی تهران، کشفیات قابل توجه و دستگیری های متعددی در این زمینه در استان کرماشان انجام شد بطوریکه تا امروز بیش از ۵۰ نفر دستگیری داشته ایم و برخورد با عقبه های آن ها انجام شد”.

این مقام قضایی اطلاعاتی در مورد جزییات این پرونده ها، هویت افراد و اتهامات مطروحه ارائه نکرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان