جمهـورى اسلامى ايران، سرچشمه ی ابهـاى كوردستان را بعنوان دستاویزی عليه ملت كورد بكار میبرد

بر اساس خبر رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، در تاريخ ١۳۹۶/۴/۱ خورشيدى، جمهـورى اسلامى ايران، در ادامه سياستهـاى ضد محيط زيستى خود، اقدام به گرفتن آب رودخانه “زيى بچوک”بر سد “كوله سه ى” سردشت نمود.

اب رودخانه زيى بچوک از كوهـهاى موجود در شرق كوردستان سرچشمه گرفته، و ناحيه “پشده ر” در جنوب كوردستان را در نورديده، و در مسير جارى بودن خود به سد “دووكان” ملحق شده، و در نهایت بعد از طى نمودن بیشتر از ٤٢٠ كيلومتر مسير ابى به رودخانه دجله منتهـى مى شود.

سد “كوله سه” در حوالى روستایی بهمین نام در ٩ كيلومترى غرب شهـرستان سردشت و به روى رودخانه “كه لو ى” كه به زيى بچوک هـم شناخته شده، احداث شده که از سال ١٣٨٥ بر روی آن کار میشود و در اوایل سال جاری اماده بهـره بردارى گرديد.

با گرفتن اب این سد، ناحيه پشده ر و محيط زيست منطقه دچاربحران و مشكلات زيست محيطى و اكوسيستمى خواهد گردید و زندگی ساکنان منطقه را به خطر خواهد انداخت.

گفتنى است كه هیچکدام از سدهايى كه در کوردستان احداث شده اند، برای مردم هیچ منفعت يا سودی ندارد. در شرق كوردستان، چندین سد وجود دارد ولی مردم کورد در بیشتر روستاها و شهرهای کوردستان با بحران كم ابى مواجه هـستند.

سیاستهای ضد زیستی  دولتهای اشغالگر کوردستان  با تاسیس دهها سد گوناگون علاوه بر کارت فشار سیاسی بر خلق کورد در همه ی بخشهای کوردستان برای اینست که از این طریق، آثارهای زیستی و تمدن دیرین کوردستان را غرق کرده و نابود گردانند که از این بین میتوان به “كانى بل” بر روى رودخانه سيروان اشاره نمود.

در راستای همین سیاست دولت اشغالگر ترکیه نیز بنام پروژه ی “گاپ” اقدام به احداث وساخت سد “ايله سوو” بر روى رودخانه فرات در شمال كوردستان نموده است كه بدینصورت شهر “حسکیف” که يكى از قديمى ترين اثار تاريخى جهـان به شمار مى رود، را نابود خواهد کرد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان