جمهوری اسلامی ایران و تحمیل قوانین خود به سایر کشورها

در گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،روز سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ شمسی،نخست وزیر کشور عراق(حیدر العبادی) با رهبر و رییس جمهور ایران دیدار و گفتگو کرد و در این دیدار رهبر و مقامات جمهوری اسلامی ایران صراحتا به ایشان اعلام کردند که مخالف هرگونه انتخابات یا رفراندوم در جنوب کوردستان هستند و کسی حق تغییر مرزبندی عراق و جدایی از این کشور را ندارد و همچنین اعلام کردند که دولت ایران یکپارچگی عراق را به رسمیت میشناسد و هرگونه تغییر برای جداشدن از این کشور را خطری جدی برای خود دانسته و قابل قبول نمیباشد.
طبق اخبار منتشر شده از سوی رسانه صدای آمریکا،رییس مجلس خبرگان جمهوری اسلامی ایران طی اظهاراتی در همانروز اعلام داشت که بر اساس آموزه های اسلامی و همچنین فرمایشات امام علی در کتاب(نهج البلاغه)و قوانین زیربنایی جمهوری اسلامی ایران در بندهای(۵،۶،۷)شهروندان ایران هیچگونه حق اظهار نظر در انتخاب،مدیریت و سازماندهی کشور را ندارند و تنها ولایت مطلقه فقیه و رهبر هستند که میتوانند جامعه را هدایت و رهبری کنند.

لازم به گفتن است که جمهوری اسلامی ایران به این دلیل که در داخل کشور هیچ احترامی برای انسانها و شهروندانش قایل نشده و حقوق و آزادیهای افراد را سلب نموده است فلذا به همان شیوه در صدد تحمیل افکار خود مبنی بر سرکوب اظهارنظر آزاد و حق تعیین سرنوشت به کشورهای دیگر بوده و میخواهد این حقوق طبق خواسته ها و قوانین ولایت فقیه صورت بگیرد چراکه جمهوری اسلامی ایران خود را به عنوان رهبر دینی مسلمانان جهان معرفی میکند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان