وضعيت اسفناك زنان زندانى در زندان مركزى اروميه

در پى گزارشى كه از شبکە حقوق بشر بە  جمعيت حقوق بشر کوردستان رسیدە است،  کە در زندان ارمیە  حداقل ۷ زن زندانی  به نامهای آراسته رنجبر، نازدار وطن خواه، تهمینه دانش، فریده حسن‌پور، شلیر خسروی، زینب سکانوند و سمیه ابراهیم‌زاده به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده و حکم همه آنها در دیوان عالی کشور تایید شده است و هر لحظه احتمال اجرای حکم آنان وجود دارد

در ادامه گزارش قيد شده است موقعيت زنان زندانى در زندان مركزى اورميه، به دليل وجود تعداد بسيار زياد زندانى  و در عين حال كمبود شديد امكانات اوليه بهـداشتى براى تامين سلامتى، در حالت بسيار نگران كننده اى به سر مى برند.

ادامه گزارش حاكى از اين است كه در اين زندان و در بند ويژه زنان، تعداد ٢٠٠ زندانى زن وجود دارند كه به دليل كمبود مكان مناسب و كافى، تمامى اين زندانيان در يك سالن بزرگ كه  به كوپه هـاى كوچك با ديوارهـاى كوتاه تقسيم شده، به سر مى برند، كه معولاً در هر يك از اين كوپه هـا تعداد ٣٠ زندانى با ١٦ تخت وجود دارند كه در واقع زنان زندانى مكان مناسبى براى خواب و استراحت ندارند.

گفتنى است براى ٢٠٠ زندانى تنهـا پنج دستشويى وجود دارد كه چند ماهـى هـم است كه دو دستشويى به طور كلى غير قابل استفاده مى باشد، و هـمچنين در اين بند سه حمام بدون اب گرم وجود دارد كه زندانيان مجبور هـستند بدون وجود اب گرم استحمام كنند. بسيار نگران كننده است كه در بند زنان زندانى، به جهـت عدم امكانات  براى پختن غذا، زندانيان مجبور هـستند كه از غذاى ناكافى و بدون كيفيت زندان تغذيه نمايند، كه اين رويكرد سبب عواقبى مانند انواع بيمارهـاى گوناگون مى باشد كه سلامتى زندانيان را زير سوأل مى برد.

شايان دكر است، كه تعداد ٥ كودك هـمراه مادران خود در اين زندان بسر مى برند كه به دليل وجود عدم  بهـداشت و موقعيتهـاى وحشتناك و ناهـنجار اين زندان، اين كودكان در معرض بيماريهـاى گوارشى و پوستى قرار گرفته اند.

بديهـى است كه رئيس و ديگر مسئولان زندان مركزى اروميه از وجود اين عدم امكانات اوليه بهـداشتى و تغذيه اى اگاهـى دارند، اما با اين وجود هـيچ اقدامى براى حل اين مشكلات و كمبودهـا به اجرا در نمى اورند.

براساس اين گزارش زنان و كودكان محبوس در اين بند از شرايط مطلوبى برخوردار نيستند، و بدين جهـت در معرض انواع بيماريهـاى جسمى و روانى قرار دارند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان