تخریب پل ها و راههای ارتباطی شهروندان “اورمیه” و عدم رسیدگی مسوولین

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، با گذشت دو ماه از وقوع بارش‌های شدید باران و ذوب شدن برف‌ها که باعث بوجود آمدن سیل و تخریب پلها و راههای ارتباطی”اورميه”در شرق كوردستان گردید،هنوز هیچگونه اقدامی در خصوص نوسازی آنها صورت نگرفته و این در حالیست که این پل ها راه  ارتباطى روستائيان میباشد كه ازجمله  مهمترين آنها میتوان به پل “گلستانه”در منطقه” مرگور” از توابع اورميه اشاره کرد كه شهرك زيوه را به سيلوانا وصل ميكند و  به همان حالت تخريبى به حال خود رها شده و مردم به همراه وسايط نقليه در حال تردد از روى اين پل تخريبى میباشند.

طبق گزارش رسيده ، پل گلستانه قابليت بازسازى و بهره بردارى دوباره ندارد و براى ساخت مجدد اين پل و ديگر پلهاى ارتباطى  نيازمند اعتبارات ویژه ماليست اما به دليل بی توجهى مسئولين  حكومت جمهورى اسلامى ايران، هنوز هيچ اعتبارى براى ساخت اين پلها در نظر نگرفته اند و حتی براى تردد مردم اين منطقه هيچ اقدام اورژانسی فراهم نشده و مردم منطقه به قيمت جان خود از روى پلهای تخريب شده تردد ميكنند و هر لحظه امكان حادثه ای تلخ وجود دارد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان