جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

سرباز کورد به اتهام افشای اسرار محرمانه بازداشت شد

.طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است روز چهارشنبە ١٠ خرداد   نیروهای اطلاعاتی وابسته به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران  طاهر خورشیدی ٢١ ساله اهل محله‌ی سیدآباد شهرستان اشنویه را بازداشت کردند.

در گزارش امدە است کە  طاهر خورشیدی کە در بخش  کامپیوتر و نرم افزار حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در اشنویه مشغول خدمت بوده است توسط  نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به اتهام جاسوسی و افشای اسرار محرمانه‌ی سپاه پاسداران  در این شهر  بازداشت شد.

همچنین امدە است کە علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده‌ی خورشیدی جهت اطلاع از سرنوشت فرزندشان، نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در اشنویە  از پاسخ مشخصی درباره سرنوشت و محل نگهداری طاهر خورشیدی تاکنون  امتناع کردەاند.

در همین رابطه امدە است کە عصر روز دوشنبه هشتم خردادماه نیز یک شهروند دیگر اشنویه‌ای به نام امیر پیغامی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این شهر بدون اینکە توضیحی در مورد اتهام وی و بدون برگە جلب  قضایی  بازداشت گردید. خانوادە وی نیز از محل نگهداری امیر و دلیل دستگیری وی بی اطلاع میباشند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

آزادی یک شهروند با تودیع قرار وثیقه

Bilal Enferadi

تشدید فشارها بر زندانی سیاسی کورد زینب جلالیان

اعتراض کارگران در بانه/ تجمع اعتراضی تاکسیرانان سقزی