پسماند زباله و آتش زدن آن اعتراض مردم كامياران و سنه را بهمراه داشت

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، دود ناشي از آتش زدن سايت زباله و پسماند شهرى كامياران ،اعتراض مناطق روستايي و شهری که در مجاورت اين سايت زباله قرار دارند را به همراه داشت.

اين سايت و ديگر سايت هاى جمع آورى زباله به صورت غير اصولى و غير استاندارد در نزديكى شهرها و روستاهاى شرق كوردستان قرار گرفته و با آتش زدن اين پسماندها، به اشاعه بيمارى و چالش هاى زيست محيطى دامن میزنند.

اين اقدامات غير اصولى توسط شهرداريها كه يك نهاد حكومتى است انجام ميگيرد و به هشدارهاى زيست محيطى توجهى نميكنند .

در همین چارچوب و در خبری  ديگر از شهر سنه در شرق کوردستان،دفع زباله های اين شهر به صورت غیر استاندارد موجب نگرانی و نارضایتی مردم  روستاهای کلیک ،سرنجیانه و چنو شده است و شهروندان این مناطق خواستار رسیدگی  مسئولين به این معضلات  میباشند.

طبق تحقيقات و پژوهشهاى صورت گرفته، از سوختن زباله و پلاستیک، دیوکسین تولید می‌شود که کشنده‌ترین گاز است، هر چند در طبیعت وجود ندارد ولی ما مسئول تولید آن هستیم و باید بدانیم که سوزاندن زباله خطرات جدی بهمراه داشته و با تولید دیوکسین، معضل سرطان نیز شکل می‌گیرد و همچنین سوزاندن زباله برابرست با آلودگیهای زیست محیطی که در نهایت دامنگیر خود انسان خواهد شد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان