جوان کامیارانی به علت بیکاری و فقر خودکشی کرد

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،روز پنجشنبه ۴ خرداماه ۱۳۹۶ شمسی،شهروند کامیارانی در شرق کوردستان به نام “آرش ویسی”فرزند رضا ویسی اقدام به خودکشی کرده و منجر به مرگ وی شده است.

براساس این گزارش،نامبرده ۲۶ ساله،متاهل و دارای یک فرزند میباشد و به علت فقر،بیکاری و از روی ناچاری با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده و در حین انتقال به بیمارستان جانش را از دست داده است.

فقر و بیکاری در شرق کوردستان در همه زمینه ها شهروندان کورد را تهدید میکند و همین عوامل باعث افزایش آمار خودکشیها شده و دهها مورد رفتار نامناسب اجتماعی را برای مردمان شرق کوردستان به ارمغان آورده است.

طبق قوانین زیر بنایی حقوق بشری و بیاننامه های بین المللی،انتخاب شغل دلخواه که فرد بتواند در طول زمان از طریق آن امرار معاش کند،از حقوق اولیه واساسی هر انسانی میباشد که دولتها باید مقدمات لازم برای اینکار را برای شهروندانش فراهم کند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان