کشتی گیر کورد کرمانشانی اعدام شد

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،روز پنجشنبه ۴ خردادماه ۱۳۹۶ شمسی،کشتی گیر سرشناس بین المللی در زندان دیزل آباد کرمانشان در شرق کوردستان به دارآویخته شد.

“حجت الله تدرو”شهروند کورد کرماشان و صاحب چندین مدال قهرمانی در میادین بین المللی میباشد که بیشتر از ۱۰ سال در زندان محبوس بوده و صبح پنجشنبه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به اتهام تجاوز بە عنف، اعدام گردید.

نامبرده تا آخرین لحظات زندگی این اتهام را رد کرده و آن را سناریویی از پیش طراحی شده برای از میان برداشتن خود دانسته است.

لازم به ذکر است که اتهامات ساختگی و برنامه ریزی شده توسط حاکمان جمهوری اسلامی ایران مقولەی تازه ای نیست و دهها بار تکرار شده است.

نظام حاکم بر ایران بر خلاف تمامی اعتراضات و خواسته های بین المللی جهت متوقف کردن احکام اعدام، همچنان بر عملکرد خود در این خصوص پافشاری کرده و اعدام جوانان کورد در شرق کوردستان و سایر نقاط ایران ادامه دارد.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان