خودکشی پناهجوی کورد در بریتانیا

خودکشی پناهجوی کورد در بریتانیا

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، پناهجوی کورد به نام “آوات ابوبکر” ۲۹ ساله و اهل شهرک(سید صادق)استان سلیمانیه درجنوب کوردستان در کشور بریتانیا اقدام به خودکشی کرده و جانش را از دست داده است.
پناهجوی نامبرده مدت ۱۲ سال بود که در بریتانیاا سکونت داشته اما دولت این کشور اعطای حق پناهندگی(اقامت) را به ایشان نداده و طبق گفته دوستانش به شبکه خبری (روداو)،دلیل خودکشی آوات همین موضوع بوده است.
به نقل از شبکه خبری (روداو), “اسماء امرا” مالکک کارواش(کارل موردن)در این باره گفته است که آوات ابوبکر در یکی از اطاقهای پشتی بوده و پس از مدتی جستجو توسط همکارانش در آنجا پیدا شد در حالیکه روی زمین افتاده و دچار خونریزی شده بود.

لازم به ذکر است که به دلیل تناقضات در چگونگی مرگ این پناهجوی کورد،فدراسیون مهاجران دولت عراق خواستار تحقیق وبررسی موشکافانه توسط پلیس بریتانیا شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان