يك جوان كورد سقزى اقدام به خودكشي كرد

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز شنبه ٣٠ ارديبهشت  ١٣٩٦ شمسـی يك جوان كورد به نام “رضا رستم زاده ” ١٨ ساله أهل محله سيلوى شهر سقز از شرق كوردستان  با خوردن ” قرص ” اقدام به خودكشي کرد و جان خود را از دست داد.

لازم به ذكر است كه افزايش  خودكشي ها در شرق كوردستان ، به دليل سياستهاى امنيتى حكومت جمهورى اسلامى ايران است كه در اين منطقه به اجرا گذاشته میشود و نبود آزاديهاى مدنى، سياسي  و افزايش سيل بيكارى، فقر ، تورم و مشكلات خانوادگى  موجب شده كه فرد ارتباط خود را با جامعه از دست  بدهد و اين اقدام نشان ‌دهندەی واکنش فرد به جامعه و نوعی اعتراض به شرایط حاکم است.  حكومت جمهورى اسلامى ايران تاكنون هيچ اقدامى براى  جلوگيرى از اين فاجعه انسانى نكرده و همچنان به سياست فشار و خفقان خود ادامه مي دهد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان