اعتراض روستائيان از محل دفع زباله شهر سلماس

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، پخش زباله هاى پلاستيكى  محل دفع زباله شهر سلماس از شرق كوردستان در اراضى كشاورزى روستاهاى أطراف به يكى از مشكلات أساسي زيست محيطى اين شهر مبدل گشته و اعتراض روستاييان را در آورده است.

به نقل از خبر رسيده ، مكانى كه براى دفع زباله انتخاب شده در مسير توسعه شهر قرار داشته  و أطراف ان هيچ  حصارى براى جلوگيرى از پخش شدن زباله هاى پلاستيكى در نظر گرفته نشده و ظرفيت اين محل تمام شده است  و از استانداردهاى  لازم براى حفظ محيط زيست و جلوگيرى از شيوع برخى بيماريها به خصوص در بين پرندگان و انتقال ان به سطح شهر ، رعايت نشده است .

چندى پيش  در سروآباد از توابع مريوان  مردم اين منطقه  ، در رابطه با دفع زباله هاى شهر مريوان  كه به يك معضل زيست محيطى براى اين منطقه مبدل شده بود دست به تجمع اعتراض زدند كه با برخورد و سركوب و دستگيرى  نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى ايران روبرو شدند ، هر چند اعتراض انها مدنى و بدون خشونت بود

لازم به ذكر است كه ، حكومت جمهورى اسلامى ايران با سياستهاى امنيتى خود محيط زيست  و بكر شرق كوردستان را بيشتر در معرض تخريب  قرار داده و  هر گونه اعتراض مدنى مردم شرق كوردستان با شديدترين شيوه برخورد مي كند و در منشور جهانى حقوق بشر از اين حق دفاع شده و حكومت جمهورى اسلامى ايران خود يكى از امضاء كنندگان اين اعلاميه ميباشد

مادهٔ ۲۰ منشور جهانی حقوق بشر  بە صراحت اعلام میدارد هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان