ممانعت ازترخیص دوکولبر کورد بەعلت ناتوانی درپرداخت هزینەهای بیمارستان

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، دو نفر كولبر زخمى أهل سردشت در  شرق كوردستان،در وضعيت وخيم جسمانى قرار دارند و به دليل ناتوانى از پرداخت هزينه سنگين بيمارستان  اجازه ترخيص آنها داده نميشود.

به نقل از گزارش رسيده ، ” بهمن توفيقى ” أهل “گاكه” از توابع آلان سردشت در روز ١٥ اسفند ١٣٩٥ شمسي در اطراف روستاى بيتوش مورد تيراندازى نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران قرار گرفت و  به علت شدت جراحات از ناحيه شكم به بيمارستان اورميه منتقل و هم اكنون در وضعيت بد جسمانى  قرار دارد و به دليل هزينه سنگين بيمارستان به مبلغ ٨٠ ميليون تومان و ناتوانى در پرداخت آن مسئولين بيمارستان به او اجازه خروج از بيمارستان نميدهند.

كولبر کورد ديگر أهل روستاى “دوله” از توابع شهر سردشت به نام عثمان احمدى  متأهل و داراى ٣ فرزند كه در روز ١٣ بهمن ١٣٩٥ مورد تيراندازى نيروهاى نظامى حكومت جمهورى اسلامى ايران قرار گرفت،هم اكنون نامبرده نيز در بيمارستان اورميه در وضعيت وخيم جسمانى قرار دارد و يكى از پاهايش بدليل شدت جراحات از كار افتاده، و به دليل ناتوانى از عدم پرداخت هزينه سنگين ٦٢ ميليون تومانى بيمارستان  از ترخيص ايشان نيز جلوگيرى به عمل مي آيد.

طبق اعلاميه جهانى حقوق بشر ، مادهٔ ۲۵- هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری میباشد و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، سالمندی و فقدان منابع تامین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تامین اجتماعی بهره‌مند گردد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان