از ٧٣٧ واحد تولیدی و صنعتی استان سنە، ٩ واحد فعال است

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است در سال گذشتە ۱۳۲ واحد تولیدی و صنعتی استان سنە در شرق کوردستان تعطیل و ۲۲۴ کارخانه بە صورت نیمه‌فعال درآمدە است.

بە گفتە محمد دره‌وزمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سنە ۱۰۳۱ پروانه ساخت و بهره‌برداری واحد صنعتی در استان وجود دارد که از این تعداد ۱۴۳ پروانه مربوط به واحدهایی است که از امکانات و تجهیزات ساختمان و خط تولید آنها خبری نیست، ۱۵۲ واحد احداثی و فاقد خط تولید هستند.

واحدهای تولیدی و صنعتی ثبت شدە در استان سنە  در مجموع ۷۳۷ واحد است که ۱۳۲ واحد تعطیل ،۲۴۴ واحد نیمه فعال و ۳۶۱ واحد هم تنها ۵۰ درصد فعالیت دارند و آمار اشتغال در این واحدها ۱۴ هزار نفر است.

در استان سنە  ۳۶۴ معدن فعال با داشتن ۱۸ نوع ماده معدنی و ۶۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی و همچنین دو معدن طلا کە تنها در معدن طلای ساریگونی قروه  ۱۴/۵ میلیون تن سنگ طلا استخراج و  در هر تن ۱۰۲۴ گرم طلا استحصال می‌شود.

لازم بە ذکر است کە ٦١%(درصد) از مساحت کل استان سنە را اراضی دولتی تشکیل می دهند و در این میان  ۸۵۰۰ کیلومتر مربع از پهنه جغرافیایی استان سنە  برای اکتشافات معدنی قرارگرفتە است  کە علاوه بر این برای ۷۰۰۰ کیلومتر مربع دیگر برنامە ریزی شدە است، از مجموع  ٣٦٦ واحد معدنی تنها ٩ واحد توسط شرکتهای کوردستانی ادارە شده و بقیە آنها توسط شرکتهای دولتی و یا غیرکوردستانی ادارە میشوند.

آمار بیکاری در استان سنە بە گفتە نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی ایران ۶۰% (درصد) است،۵۳% از واحدهای صنعتی موجود در این استان ظرفیت اشتغالزایی برای زیر ۱۰ نفر ،۵/۴۳%  بین ۱۰ تا ٥٠  نفر، ۲% بالای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر و ۵/۱% هم با ظرفیت اشتغالزایی برای ۱۰۰ نفر فعال هستند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان