وضعیت بغرنج جاده ها و عدم رسیدگی بە انها  در شرق کوردستان

جمعیت حقوق بشر کوردستان:به گفته مسوولین و منتصبین جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان ،جاده های سطح استان  سنە از لحاظ کیفیت و امنیت در رده آخر در سطح جغرافیای سیاسی ایران قرار دارد.

وجود ناهمواری،پیچ و خم زیاد و نبود باندهای دوطرفه جاده ای در بیشتر نقاط،همه و همه ناشی از سوء مدیریت و نگاە غیر خودی این مسئولین ومنتصبین جمهوری اسلامی ایران  بە این منطقە میباشد. و این امر زندگی شهروندان این منطقە را بە مخاطرە انداختە است بطوریکە روزانە شاهد تصادفات وسائل نقلیە در این جادەها هستیم. طبق امارها  از اول سال جاری تاکنون (کمی پیشتر از یک ماە ) تلفات جانی افراد(۷نفر)گزارش شدە و همچنین  هفته گذشته  نیز در ۲ کیلومتری روستای نگل(مریوان) ۸ نفر سوختند که یک نفر از آنها در دم جانش را از دست داد.

جاده سنندج به سروآباد و مریوان شاهراه اصلی بین شهری و یک جاده ترانزیتی می باشد که وسایط نقلیه سنگین در آن تردد دارد و بایستی از کیفیت و امنیت قابل ملاحظه ای برخوردار باشد اما تخریب و ایجاد چاله چوله های متعدد (جاده سنه_سروآباد)بر اثر تردد ماشینهای باری سنگین و عدم کیفیت آسفالت و زیرسازی مناسب،تلفات جانی و عدم امنیت تردد را برای شهروندان شرق کوردستان به ارمغان آورده است.

در این رابطە نماینده  جمهوری اسلامی ایران برای  شهرهای مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی ایران ( آقای مرادی)در رابطه با این موضوع میگوید: با توجه به اینکه جاده زیرساخت منطقه و یکی از معیارهای توسعه در بحث گردشگری، بهداشت، خدمات درمانی و توسعه کشاورزی و صادرات است اما به دلیل نبود زیرساخت با مشکل اساسی مواجه و تا زمانی که مشکل این جاده‌ها برطرف نشود در محرومیت هستیم و در هیچ یک از معیارهای توسعه و در بحث دامداری و دامپروری نیز نمی‌توانیم پیشرفت کنیم.

منطقه مریوان در استان کوردستان هر ساله پذیرای گردشگران و مسافران از اقصی نقاط ایران میباشد و با جمعیتی بالغ بر(۲۵۰۰۰۰ نفر)و مناظر و دیدنیهای بکر و طبیعی میتواند منبعی جهت سرمایه گذاری،بهبود وضعیت جاده ای،رفع بیکاری،حل معضل کولبری در این منطقه،دستفروشی و…باشد که گریبانگیر مردمان این بخش از کوردستان شده است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان