خودکشی پیرمرد ۶۰ ساله در شرق کوردستان

جمعیت حقوق بشر کوردستان:روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶شمسی،کریم جمشیدی ۶۰ ساله در روستای “سه ر هویه”از توابع منطقه (که لاته رزان)شهر سنه در شرق کوردستان،به دلایلی که هنوز مشخص نشده،خود را حلق آویز کرده و به زندگی خود پایان داده است.

خودکشی افراد در شرق کوردستان روزانه در حال افزایش است،عمده دلیل اینگونه اقدامات به مشکلات بیکاری و نبود مایحتاج ضروری زندگی برمیگردد که سرپرستان خانوار قادر به تامین آنها نبوده و از روی ناچاری وبعلت فشارهای روحی روانی وارده،اقدام به خودکشی میکنند.

لازم به ذکر است که مبحث بیکاری معضل بزرگیست که دامنگیر مردم شرق کوردستان شده و تابحال مسوولین و مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچگونه راهکار و اقدام سازنده ای جهت رفع این مشکل ارایه نداده و این در حالیست که آمار رسمی اعلام شده توسط دولت،از  بیکاری۶۰% (درصدی) مردمان شرق کوردستان حکایت دارد.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان