مانورنيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى ایران بمنظور ايجاد رعب و وحشت در میان مردم.

مانورنيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى ایران بمنظور ايجاد رعب و وحشت در میان مردم.

به گزارش رسیده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، مانور خيابانى نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى بنام گردانهاى بيت المقدس و كوثر در شهر كردكوى سركوب اعتراضات مردم را به نمايش گذاشته و نام مخالفين را اغتشاشگران نامیده و تابلوها و علايمى را حمل مى كردند كه عمدتاً حاوى شعارهاى صنفى و كارگری بود.
با توجه به در پيش بودن روز كارگر و هفته معلم، بنظر ميرسد اين مانور در ارتباط با مناسبتها و احتمالاً برخورد با كارگران و فعالان صنفى برگزار شده باشد. نكته مهم ديگر استفاده از نوجوانان در اين مانور بود.
اين مانورها در طى دو روز در شهرستان كوردكوى برگزار و اين گردانها با كسب آموزشهاى لازم و پشت سر گذاشتن تمرينات، با آشوب خيابانى مقابله مى كردند.

لازم به ذكر است که دولت جمهورى اسلامى ایران بجاى سرمايه گذارى در جهت رفع مشكلات كارگران و بهتر كردن وضعيت شهروندان،فقط سعى در آموزش براى سركوب مردم دارد، در حاليكه وظيفه دولت كمك به حل مشكلات و سرمايه گذارى در بهتر نمودن اوضاع مى باشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان