ساخت مدرسه های کانکسی روستاهای بوکان در شرق کوردستان

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان و استناد به خبرگزاری هرانا،احمد رحمانی مسوول آموزش و پرورش بوکان  در شرق کوردستان اعلام کرد که بعلت فرسودگی و قدیمی بودن ۸ مدرسه و ۱۲ کلاس درس در روستاهای تابعه این شهرستان،در سدد جایگزین کردن این مدارس با کانکس میباشند.

بر اساس این گزارش،احمد رحمانی در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد که ۸ مدرسه ۱۲ کلاسه در شهر بوکان فرسوده و خراب میباشد ونیاز به نوسازی دارد و همچنین در روستاهای تابعه نیز ۱۱مدرسه کانکسی وجود دارد و این درحالیست که ۸ مدرسه روستایی تخریب شده و ۱۲ مدرسه به حالت پیش ساخته در روستاها ایجاد شده است.

نامبرده از وجود دو شیفت بودن مدارس بوکان بعنوان معضلی بزرگ یاد کرد و گفت:جهت یک شیفتی کردن آنها نیاز به ۳۷مدرسه با ۴۲۰ کلاس درسی میباشد و تعداد زیاد دانش آموزان بوکانی را با تراکم(۲۶%)اعلام نموده و اظهار داشت این آمار خارج از مرکز به (۴۰%)میرسد.

لازم به ذکر است که شرق کوردستان جدای از عدم احساس مسوولین جمهوری اسلامی در امر آموزش،از نظر امکانات پرورشی و یادگیری نیز از سایر مناطق جغرافیایی ایران در پایین ترین سطح قرار گرفته و این خییرین شرق کوردستان هستند که در ساخت و نوسازی مراکز آموزشی به شهروندان کمک میکنند.

شرق کوردستان نمونه بارز فقر نسبت به سایر مناطق ایران است که حتی محصلین آن در نهایت فقر و تنگدستی و پس از اتمام تحصیلات عالی،بایستی به مشاغل پر مخاطره کولبری و  دستفروشی مشغول شده و یا بار سفر بسته و به  شهرها و کشورهای خارج از شرق کوردستان کوچ کنند در حالیکه نیروهای غیر بومی در ادارات و سازمانها مشغول به کار میباشند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان