كارنامه ٤ ساله دولت روحانى در مواجهـه با بيكارى در شرق كوردستان

بنا به خبر دريافتى توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان و به استناد به خبرگزارى دولتی مهر، ميزان بيكارى در شهـرهـاى شرق كوردستان در حالى روند صعودى را در مى نوردد كه بر اساس امارهـاى رسمى اعلام شده بيش از ٥٠٪‏ از واحدهـاى توليدى و صنعتى در شهـرهـاى شرق كوردستان تعطيل شده اند.

بر اساس اعلام مركز امار ايران در زمستان ١٣٩٥ نرخ بيكارى در شهـرهـاى شرق كوردستان ٢٠/٥٪‏ بوده است و به هـمين دليل شرق كوردستان جزء سه استان اول ايران در زمينه بالاترين ميزان بيكارى است.

گفتنى است چندى قبل “سيد احسن علوى” نماينده مردم شهـرهـاى سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس شوراى اسلامى ميزان بيكارى در شهـرهـاى شرق كوردستان را رقمى بيش از ٢٥٪‏ عنوان كرده بود، با اين مضمون كه تنهـا ١٢٠٠٠ نفر فارغ التحصيل بيكارى مرتبط به رشته هـاى فنااورى اطلاعات دارد.

در ادامه گزارش قيد شده كه تعداد افراد جوياى كار در شهـرهـاى شرق كوردستان انقدر زياد است كه بيم ان مى رود به تهـديدى تبديل شده و در اين ميان مردم و به ويژه جوانان كورد هـر روز سرگردان تر مى شوند و نمى دانند به كجا براى يافتن شغل مراجعه كنند، نه صنعتى در شهـرهـاىى شرق كوردستان وجود دارد و نه بخش خصوصى انقدر قوى است كه يك تنه جور دولت را بكشد و جالب توجه است كه دولت جمهـورى اسلامى مى گويد بخش دولتى ظرفيتش تكميل است.

دست اندركاران و برنامه ريزان دولت جمهـورى اسلامى ايران بر خلاف ادعاهـايش برنامه خاصى در حوزه اشتغال در شرق كوردستان نداشته و در عمر چهـار سال خود در اين استان با شعار و تبليغات به دنبال سپرى كردن دوران كارى خود است و كارنامه قبولى در اين حوزه و حوزه هـاى ديگرى ندارند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان