تداوم فشار بر زندانيان سياسي از سوى دفتر ويژه اطلاعات زندان اروميه

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان و به نقل از khrn , طى روزهاى گذشته  موج تازه اى از فشار و اختناق بر زندانيان سياسي كورد أهل شرق كوردستان و اقدام به احضار و تهديد دو تن از انها  به نامهاى ، “جواد أحمدى ” و تورج إسماعيلي كرده است  .

در گزارش امدە است کە اين دو زندانى  را به عنوان اعزام به سالن ملاقات و ديدار با وكيل  انها را به دفتر ويژه اداره اطلاعات مستقر در زندان منتقل ميكنند ولى بعد از امتناع اين دو زندانى از مراجعه به نگهبانى ، چندين تن از مأموران زندان با توسل به خشونت   و بستن دست بند انها را از بند خارج   و به دفتر ويژه اطلاعات منتقل كردند .  اين دو زندانى ، به اتهام تبليغ عليه نظام جمهورى اسلامى  تحت فشار و به پرونده سازى مجدد و اسيب رساندن به انها از سوى زندانيان ديگر و تبعيد به زندانهاى شهرهاى ديگر تهديد كردند و همچون زندانى چند روز گذشته اين زندان به نام “يوسف كاكه ممى ” كه به اتهام تبليغ عليه حكومت به زندان تبريز تبعيد شد.

لازم به ذكر است ، “جواد احمدي” زندانى سياسي أهل اروميه و داراى حكم ٣ سال حبس ميباشد و ديگر زندانى سياسي كورد “تورج إسماعيلي ” أهل اروميه از شرق كوردستان ، كه در آبان ماه سال ٩٤ بازداشت و از سوى دادگاه انقلاب اين شهر به رياست قاضي ” شيخلو” به پنج سال حبس محكوم شد و بعدها به سه سال و نه ماه حبس كاهش يافت.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان