جاده هاى غير استاندارد از مشكلات هر روزه مردم شرق كوردستان

طبق گزارش هاى رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، جاده هاى  غير استاندارد و فقدان جاده  اسفالته در بيشتر روستاهاى دور افتاده ى  شرق كوردستان از مشكلات  روزمره  شهروندان و روستائيان ميباشد و هر ساله بر آمار تصادفات جاده اى و از دست دادن جان شهروندان  افزوده ميشود.

در گزارش امدە است کە  بيشتر روستاها و مناطق  شرق كوردستان از لحاظ  برخوردارى راههاى اسفالت روستايي  از   اخرين مناطق ايران هستند.

ان دسته از راه هاى اسفالتى هم كه توسط حكومت جمهورى اسلامى ايران ساخته شدە بنابر دلايل  امنيتى و نظامى  كه براى ساخت پايگاههاى نظامى خود  لازم داشتند ايجاد كردەاند.

طى هفته گذشته بر اثر بارش زياد باران و طغيان رودخانه ها و همچنين سيل، بيشتر مناطق شرق كوردستان  و بلاخص بخش زيادى از بخش  سيلوانا( ترگور ، مرگور ، دشت )  اروميه  را فرا گرفت و بدنبال ان تخريب جاده ها و پل ها و منازل مسكونى روستائيان  را بدنبال داشتە و اين امر هر سال تكرار مي شود و هر سال  به دلیل عدم‌ اصلاح نقاط حادثه‌خیز، فرونشستگی و شکاف‌های بزرگ در عرض جاده، وجود گودال‌ها و چاله‌های فراوان و بی‌توجهی به تعریض جاده، هرساله صدمات مالى و جانى زيادى گريبانگير مردم اين مناطق ميشود.

طَي گزارش يكى از اهالى اين منطقه به جمعيت حقوق بشر كوردستان  مردم در اين منطقه  اگر شهروند هستند نياز به درمان و تمام ان خدماتى دارند كه دولت مسئول اجراى ان است ، اگر جاده يك هفته بسته باشد ، شهروندان چگونه به بيمارستانها و مراكز خدمات درمانى مراجعه كنند و چرا معضل جاده ها هيچگاه در اين منطقه حل نمي شود ؟

لازم به ذكر است كه ، شرق كوردستان با اينكه داراى منابع  نفتى ، گازى و معدني و آبى   ميباشد ولى  از محرومترين مناطق ايران  هستند  بە عنوان نمونە  در استان إيلام  يك متر جاده اتوبان وجود ندارد در حالى كه  دومين منطقه تأمين نفت و گاز ايران است .

سياستهاى حكومت جمهورى اسلامى ايران در شرق كوردستان نسبت به ديگر مناطق  ايران تبعيض آميز بوده و اين با متن اعلاميه جهانى حقوق بشر ، كه حكومت جمهورى اسلامى يكى از امضاء كنندگان ان است منافات دارد کە در ماده   ٢١ اين اعلاميه نوشته شده : “هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد ” .

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان