جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

خطر روزافزون ريزش مدارس درشهـر مهـاباد

خطر روزافزون ريزش مدارس درشهـر مهـاباد

بنا به گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، اكثر مدارس شهـرستان مهـاباد در شرق كوردستان به علتهـاى فرسودگى و قديمى بودن بناى ساختمانى انهـا در حال ويران شدن هـستند.
بسيارى از مدارس اين شهـر از عدم فضاى مطلوب و استاندارد برخوردارند، كه اين مهـم هـم از نظر تأمين امنيت جانى براى دانش اموزان بسيار نگران كننده محسوب مى شود.
بسيار جاى تعجب است، كه مسئولان و دستاندركاران اموزش و پرورش اين شهـر به اين مسئله توجه نكرده و هـيچ اقدام مناسبى را در اين مورد به اجرا در نياورده اند.

در ادامه گزارش قيد شده است، كه بر اساس مقياسهـاى استاندارد بين الملى هـر از چند سالى مى بايست، تمام مدارس موجود در يك شهـر در دست تعمير و نو شدن واقع گردد، اما به دليل داشتن سياسى بودن زاويه نگاه مقامات جمهـورى اسلامى به شهـر مهـاباد، نسبت به حل اين مشكل جدى سهـل انگارى ممتد داشته و حتى هـيچ پلان و برنامه اى براى رفع اين مسئله و عواقب ان در دسترس ندارند.
گفتنى است كه شهـرستان مهـاباد، شهـرى قديمى و باستانى محسوب مى شود، كه داراى تاريخ و تمدن ويژه اى مى باشد. اين شهـر در سده بيستم از موقعيت ويژه اى در ارتباط با رخ دادن بسيار ى از واقعه هـاى سياسى و مدنى بوده كه در نوبه ى خود ارزشمند و شايان بحث و گفتگو حتى در سطح جهـانى
بوده است، اما حاكمان جمهـورى اسلامى ايران نه تنها هـيچ گونه توجهـى به اين رويكردها نداشته، بلكه از هـيچ تلاشى هـم براى از بين بردن تمام اثار و نشانه هـاى باارزش وقايع سياسى ،مدنى و تاريخى اين شهـر كوتاهـى نكرده و مستدام در صدمه زدن به ااثار تمدن و فرهـنگ مردم اين شهـر تلاش نموده اند.
سياست هـاى ضد حقوق بشرى حاكمان جمهـورى اسلامى ايران، هـم به اين اقدامات بسنده نكرده و با داشتن پلان و نقشه در پى عوض كردن اسامى و نام خيابانهـا و معابر اين شهـر تاريخى را به انجام مى رساند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

سالگرد انفال ١٨٢ هزار كورد از سوى حكومت بعثى عراق

حمید عبدی به ۱۵ سال حبس محکوم شد

دفن شبانه اجساد قربانیان آبان ماه کرماشان