نیروهای نظامی ترکیه يك مركز آموزشی در شمال كوردستان را ویران کردند

نیروهای نظامی ترکیه يك مركز آموزشی در شمال كوردستان را ویران کردند

بر اساس خبر دريافتى جمعيت حقوق بشر كوردستان، و به نقل از خبرگزارى دجله، نيروهـاى پليس تركيه در تاريخ ٢٠١٧/۰٤/۱۳ در روستاى ” كه رواس” از توابع شهـرستان دیاربکر، يك مدرسه را ويران كردند.
در ادامه گزارش قيد شده است، ساختمان اين مدرسه چهـار طبقه بوده كه در سال ٢٠١٤ از طرف سازمان كوردى”ده ره وه” براى تدريس به زبان كوردى احداث شده بود.
رويكرد اين واقعه به دنبال دستور استاندار شهـر “امد” ( دياربكر)بود، كه طى اين فرمان ممنوع شدن امد و رفت را در ١٤ روستاى شهـرستان دياربكر به دنبال داشت، در هـمين اثناء بود كه نيروهـاى ارتش تركيه به اين روستا هـجوم برده و اين مركز اموزشى را ويران كردند.

تأسيس اين مركز اموزشى از طرف اين سازمان كوردستان، با مخالفت دادستان كل تركيه مواجهه شده بود، اما با توجه به وجود نارضايى و اعتراض فراوان مردم اين روستا از ويران كردن اين مركز جلوگيرى شد.

مركز خبر گزارى NRT طى يك گزارش اشاره به ان دارد كه حكومت تركيه چهـار مركز اموزشى (مدرسه) را در شمال كوردستان در سال گذشته تعطيل نموده، كه يكى از انهـا يك مركز اموزشى و تدريس به زبان كوردى در شهـر وان به نام مدرسه ” فاطمه ترك” میباشد که در تاريخ ٢٠١٦/٠٣/١٨ از جانب حكومت تركيه بسته شد.
در ادامه اين گزارش قيد شده است، يك مدرسه ابتدايى ديگر به نام ” فرزاد كمانگر” و از توابع روستاى ريزانى دياربكر، كه قرار بود در انجا به زبان كوردى تدريس شود، در تاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠١ تعطيل شد، در تاريخ ٢٠١٦/٠٣/٣١ انستيتوى كوردى در استانبول و مدرسه عالى ” احمد خانى” در شهـر دياربكر بسته شد.

در ادامه اين اقدامات غير قانونى و ضد حقوق بشری حكومت تركيه مبنى بر جلوگيرى كردن از يادگيرى و تدريس به زبان مادرى كوردى ملت كورد در شمال كوردستان، در تاريخ ٢٠١٦/٠١/١٨ انجمن تحقيقات و تكامل بخشى زبان كوردى ( كوردى ده رى) در شهـر حدوت در شمال كوردستان در تركيه بسته شد، در تاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٥ ” اوزان كلينجى” رييس سازمان كوردى ده ريان در شهـر دياربكر دستگير شده و در روز ٢٠١٦/٠٣/٢٩ از طرف دادگاه تركيه به اتهـام تبليغ كردن براى PKK حكم زندان گرفت و هـم اكنون در زندان بسر مى برد.

حكومت تركيه علاوه بر بستن اين مراكز اموزشى به زبان كوردى در شمال كوردستان، هـمچنان اقدام به بستن مركز خبرگزارى دجله، مركز خبرگزارى ژن (زن)، روزنامه ازادى ولات (وطن) روزنامه اوزگور گيونده م، كانال تلويزيونى ام-سى،يه نى اوزگور گيونده م ثيقى، زاروك ثيقى، و نزديك به ٥٠ مركز راديويى و اژانس تلويزيونى و كانال ماهـواره اى و چندين انجمن هـاى گوناگون كوردى در شمال كوردستان کرده است.
جمعيت حقوق بشر كوردستان