جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

تحقير و شكنجه زندانى قطع نخاعى در زندان اروميه

تحقير و شكنجه زندانى قطع نخاعى در زندان اروميه
طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، زندانى قطع نخاعى محبوس در زندان مركزى اروميه از شرق كوردستان به نام ” كوچك رعنا طريقت” را به اتهام مالى در ٢٢ دى ماه سال ١٣٩٢ توسط بازپرس شعبه ٥ محكوم و روانه زندان گرديد .

طبق گزارش رسيده از شبكه حقوق بشر ايران ، نامبرده با انتشار نامه اى از بي احترامى و تحقير مسئولين و مأموران زندان سخن گفته است ، وى در قسمتى از نامه به رفتار دو تن از مأموران زندان كه در هنگام بازرسى بدنى علي رغم اطلاع انها از قطع نخاع بودن او و با وجودى كه از ويلچر استفاده ميكند و نياز به درمانهاى تخصصى و پرستارى دارد مأموران زندان با پاره نمودن پوشاك بهداشتى وى ، انگشتان خود در مقعد زندانى نامبرده كرده و موجب خونريزى و پارگى قسمتى از لوپ روده در ناحيه پرنيه وى شده اند .

لازم به ذكر است ، حكومت جمهورى اسلامى ايران در چند روز گذشته نيز با گرداندن ٣ زندانى در شهر دهلران از شرق كوردستان موجب زير پا نهادن كرامت انسانى اين زندانيان شد ، حكومت جمهورى اسلامى ايران كه خود يكى از امضا كنندگان اعلاميه جهانى حقوق بشر است ولى هيچگاه پايبند به اين تعهدات نبوده و تا كنون بر خلاف اين تعهدات عمل كرده است

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

احضار چهل كارگر نيشكر هفت به دادگاه شهر شوش

ممنوعیت مرخصی روزنامه نگار زندانی کورد

اعدام یک دانشجو و یک هنرمند کورد در کرماشان