تحقير و شكنجه زندانى قطع نخاعى در زندان اروميه

تحقير و شكنجه زندانى قطع نخاعى در زندان اروميه
طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، زندانى قطع نخاعى محبوس در زندان مركزى اروميه از شرق كوردستان به نام ” كوچك رعنا طريقت” را به اتهام مالى در ٢٢ دى ماه سال ١٣٩٢ توسط بازپرس شعبه ٥ محكوم و روانه زندان گرديد .

طبق گزارش رسيده از شبكه حقوق بشر ايران ، نامبرده با انتشار نامه اى از بي احترامى و تحقير مسئولين و مأموران زندان سخن گفته است ، وى در قسمتى از نامه به رفتار دو تن از مأموران زندان كه در هنگام بازرسى بدنى علي رغم اطلاع انها از قطع نخاع بودن او و با وجودى كه از ويلچر استفاده ميكند و نياز به درمانهاى تخصصى و پرستارى دارد مأموران زندان با پاره نمودن پوشاك بهداشتى وى ، انگشتان خود در مقعد زندانى نامبرده كرده و موجب خونريزى و پارگى قسمتى از لوپ روده در ناحيه پرنيه وى شده اند .

لازم به ذكر است ، حكومت جمهورى اسلامى ايران در چند روز گذشته نيز با گرداندن ٣ زندانى در شهر دهلران از شرق كوردستان موجب زير پا نهادن كرامت انسانى اين زندانيان شد ، حكومت جمهورى اسلامى ايران كه خود يكى از امضا كنندگان اعلاميه جهانى حقوق بشر است ولى هيچگاه پايبند به اين تعهدات نبوده و تا كنون بر خلاف اين تعهدات عمل كرده است

جمعيت حقوق بشر كوردستان