گزارش “جمعیت حقوق بشر کوردستان”،در مورد شهرک “نایسر”از توابع شهر سنندج(شرق کوردستان)

گزارش “جمعیت حقوق بشر کوردستان”،در مورد شهرک “نایسر”از توابع شهر سنندج (شرق کوردستان)

گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان، گزارش مستندی از شهرک نایسر(سنندج) آماده کرده که درآن از تبعیض,نابرابری و تضییع حقوق شهروندان در این بخش از کوردستان پرده برمیدارد.

شهرک نایسر بزرگترین شهرک حال حاضر سنندج میباشد که هیچگونه امکاناتی از قبیل جاده آسفالته و نیازهای اولیه شهرک نشینی را ندارد. بیشتر خانوارها از داشتن آب لوله کشی قابل شرب و نیروی برق بی بهره اند و این درحالیست که تامین آب این شهرک توسط تانکر شهرداری صورت میگیرد.

طبق گزارش رسیده، شهرداری جهت واگذاری (برق و گاز طبیعی) درخواست مبلغ هنگفتی از ساکنان بی بضاعت و ندار این منطقه کرده و جای بسی تامل است که شهروندان نایسر (مالیات و عوارض) شهرداری را همسان و برابر با اقشار مرفه شهر سنندج،پرداخت میکنند و این درحالیست که نرخ مسکن در مناطقی مانند”مبارک آباد و… “که اغلب ساکنین آنرا نیروهای امنیتی و انتظامی تشکیل میدهند بالغ بر “۵ میلیارد تومان”خرید و فروش میشود اما این نرخ در شهرک نایسر چیزی حدود”۲۰ تا۳۰میلیون تومان”است.

اختلاف طبقاتی در مناطق مختلف بقدری فاحش و آشکار است که وجدان هر انسان دارای شعوری! را آزار میدهد و نکته ای که بیشتر باعث سرخوردگی و یاس شهروندان این بخش از کوردستان شده اینست که شورای شهر سنندج قادر نبوده از مردم بومی این منطقه شهرداری دلسوز و با تدبیر انتخاب کند که درد مردم رنج دیده رابفهمد و لاجرم دست به دامان افراد غیر بومی استانهای مجاور شده تا بهتر بتواند سیاستهای تبعیض و تفرقه و ملیتاریزه نمودن را که از راهکارهای همیشگی نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد را به اجرا بگذارد.

شایان ذکر است که از خصوصیات بارز سیستمهای توتالیتر و سرکوبگر همانا اختلاف طبقاتی زیاد،فساد،گرانی، بی اخلاقی و کشاندن شهروندان جامعه به بی بندوباری و اعتیاد میباشد.

“جمعیت حقوق بشر کوردستان”