خودكشي دختر جوانى در مريوان

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، روز گذشته ١١ فروردين ماه ١٣٩٦ دخترى ٢٥ ساله به نام (ش-غ )ساكن محله ى مردوخ شهر مريوان در شرق كوردستان خود را حلق آويز و به زندگى خود پايان داد.

لازم به ذكر است كه ، آمار خودكشي در شرق كوردستان روند رو به رشد داشته و آمار روزافزون آن به سبب روند مردسالارى و فاصله طبقاتى كه بيشتر در ميان جوانان و بلاخص زنان و دختران به يك معضل اجتماعى تبديل شده است.

حاكميت جمهوري اسلامى ايران كه خود مسبب تبعيض و مبلغ چنين فرهنگى سازمان يافته میباشد و بدین منظور دستگاههاى برنامه ريزى و اجرايي دارد، خود را مسئول اين معضل اجتماعى ندانسته و در پى درمان اين پديده نیز نمیباشد و نه تنها در پی ایجاد نهادهاى مدنى و مراكز ويژه ى علمى و روانشناسي برأى حمايت از اسيب ديدگان نيست بلکه خود نیز به یکی از عوامل خودکشی در شرق کوردستان تبدیل گشته است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان