ترکیه بزرگترین زندان دگراندیشان

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان, دادگاه جرایم سنگین دیاربکر(ئامەد) در ترکیه کامران یوکسک رییس مشترک حزب آشتی و دموکراسی د.ب.پ را به اتهام عضویت در سازمانهای غیر قانونی به۸سال و۹ماه زندان محکوم نمود.
همچنین همان دادگاه در شمال کوردستان دیروز۲۸مارس به پرونده ی مربوط به( ک.ج.ک ) که از سال ۲۰۰۹ شروع شده بود، پایان داد و ۹۹ سیاستمدار کورد را در مجموع به ۱هزار و ۱۰۹ سال و۱۰ ماه و ۲۲ روز زندان محکوم کرد.
شایان ذکر است که سازمانهای حقوق بشر جهانی, ترکیه را بزرگترین زندان روزنامه نگاران, دگراندیشان وروشنفکران قلمداد میکنند و بارها دراین زمینه به دولت ترکیه هشدار داده وحتی در آخرین گزارش حقوق بشری سازمان ملل متحدد، به جهت نقض حقوق انسانی، سرکوب و قتل عام مردم شمال کوردستان از دولت ترکیه شدیدا انتقاد کرده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان