فشار و تهديد بر خانواده ی فعال سياسي در شرق كوردستان

به نقل از يك منبع اگاه که به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده ، روز شنبه ٢٨ اسفندماه نيروهاى اداره ى اطلاعات شهر سنه بدون در دست داشتن حكمى به منزل مادر ” محمد قوامى” واقع در بلوار چمران هجوم برده ضمن تفتيش منزل ، با اعمال تهديد و فشار از خانواده نامبرده خواسته اند : اگر محمد قوامى دست از فعاليتهاى سياسي برندارد ، شماها مسئوليد و بايد جوابگو باشيد ، همچنين به مادر محمدقوامى گفته اند : فرزندتان بايد در اولين فرصت خودش را به سفارت جمهورى اسلامى ايران در كشورسوئيس معرفى نمايد.

محمد قوام فعال سياسي كورد كه در سالهاى ١٣٧٧ و ١٣٨٧ و همچنين چندين بار در سالهاى ١٣٩٣ و ١٣٩٤ بازداشت و زندانى شده است. نامبرده به دلائل امنيتى و ترس از بازداشت و شكنجه در سال ١٣٩٥ مجبور به ترك كشور شد و در حال حاضر در كشور سوئيس بسر مي برد.

لازم به ذكر است ، خانواده هاى فعالان سياسي و مدنى در شرق كوردستان روزانه از طرف وزارت اطلاعات و نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران تحت اعمال شديدترين تهديدها و فشارها هستند ، و در هفته ى گذشته نيروهاى امنيتى به منزل مادر أفشين سهراب زاده هجوم برده و او را ضمن بي احترامى او را زخمى كرده اند. جمعيت حقوق بشر كوردستان