” دستگیری خبرنگار آژانس خبری دجلە در شمال کوردستان “

” دستگیری خبرنگار آژانس خبری دجلە در شمال کوردستان ”

بنا بە گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، صبح امروز ۱۶مارس۲۰۱۷، نیروهای ویژه ی دولت ترکیه در آنکارا، با یورش به منزل “خیری دمیر” خبرنگار آژانس خبری دجله در شمال کوردستان، نامبرده را دستگیر نمودند.

شایان ذکر است که در رویدادی مشابه و همزمان ، نیروهای دولتی به منزل پدری ایشان در شهر بتلیس شمال کوردستان نیز یورش برده وضمن تفتیش منزل، از خانواده ی وی هم بازجویی کرده اند.

باید گفت که پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه، دولت ترکیه حمله ی نوینی را برعلیه رسانه ها و روزنامه نگاران شروع کرده است که در راستای این حمله ی گسترده صدها کانال تلویزیونی و رادیویی وروزنامه توقیف شده اند و دهها خبر نگار نیز روانه ی زندان گشته اند که بیشتر آنان را کوردها و آزادیخواهان ترکیه تشکیل می دهند.

وسعت این دستگیریها طوری است که کشور ترکیه را در مورد نقض آزادیها و حقوق بشر، در سطح جهانی زبانزد خاص و عام نموده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان