“ادامەی فشار بر فعالان سیاسی و مدنی در شرق کوردستان”

“ادامەی فشار بر فعالان سیاسی و مدنی در شرق کوردستان”

بنا بە گزارش رسیدە بەجمعیت حقوق بشر کوردستان،امروز چهارشنبە بیست و چهارم اسفند ماە، یک معلم و فعال سیاسی اهل میاندوآب در شرق کوردستان بنام ” محسن داوودی “با تودیع وثیقه سنگین از زندان این شهر آزاد شد.

وی پیشتر به اتهام «تشویش اذهان عمومی» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» توسط پلیس شهر میاندوآب بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده بود.

این معلم بازداشتی بعد از ۱۹ روز نگهداری در زندان میاندوآب ،امروز با تودیع وثیقه سنگین ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شد.

وی نامزد دهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهیندژ و تکاب بود کە توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان