تداوم بازداشت نماينده هاى كورد از سوى دولت تركيه

تداوم بازداشت نماينده هاى كورد از سوى دولت تركيه

طبق گزارشي كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده ، امروز ١٠ مارس ٢٠١٧ ميلادى رئيس مشترك حزب دموكراتيك خلق ها HDP شعبه سيرت به نام عبدالله چتين در شهر سيرت شمال كوردستان در منزل شخصى خود بازداشت شد.

به نقل از گزارش رسيده ، امروز صبح با هجوم نيروهاى امنيتى پليس ترك به منزل عبدالله چتين رئيس مشترك HDP پس از بازداشت منزل وى را با تفتيش كامل برخى از وسائل داخل منزل را با خود بردند.
طى گزارشي ، عبدالله چتين را به مركز نيروهاى امنيتى شهر سيرت منتقل كرده و دستور انتقال نامبردهرا به دادگاه صادر كردند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان