محكوميت چهار شهروند كورد شرق كوردستان به شست سال زندانى

محكوميت چهار شهروند كورد شرق كوردستان به شست سال زندانى

طبق گزارشي كه از يك منبع موثق به جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده ، روز چهارم اسفندماه ١٣٩٥ شمسي ٤ شهروند كورد اهل روستاى ” گاميش گولي” از توابع مياندوآب ، به نامهاى ( كيوان تهازاده ، ميلاد عبدى ، هلمت عبدالهى ، سعيد سياهى ) كه پارسال بازداشت شده بودند هر كدام با قرار وثيقه به صورت مشروط ازاد شدند ، بعد از تشكيل دادگاه و سرانجام بررسي پرونده ى انها توسط دادگاه جمهورى اسلام ايران محكوم به ٦٠ سال حبس در زندان مياندوآب شدند.

نامبردگان پيشتر اعلام كرده اند كه زير فشار و شكنجه اعتراف به اتهامى كرده اند كه از ان اگاه نبوده اند.

لازم به ذكر است ، سال پيش يك عضو سپاه پاسداران در اين روستاى نامبرده كشته شده بود كه بعداً يك سازمان مسلح به نام مدافعين شرق كوردستان مسئوليت ان را بر عهده گرفت ، و در رابطه با اين موضوع جمعى از مردم اين روستا بازداشت شدند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان