كشته شدن يك كولبر و مجروحيت ٣نفر از معترضین

طبق گزارشي كه به دست جمعيت حقوق بشر كردستان رسيده: پس از تيراندازى نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى ايران در منطقه مرزى «به رده پان» سردشت شرق كوردستان كه منجر به كشتن يك كولبر و اعتراض مردم منطقه شد.

به نقل از گزارش، مردم خشمگين منطقه در برابر اين عمل ضد انسانى حكومت اسلامى ايران به پاسگاه هنگ مرزى حمله‌ور شده و نيروى انتظامى در برابر هجوم و خشم مردم با تيراندازى به معترضين ٣ نفر را زخمى كردند. طي خبر موثق، جسد كولبر کشته‌شده تحويل خانواده داغدار داده نشده و در دست نيروهاى انتظامى است.

لازم به ذكر است، كسانى كه در اين اعتراض زخمى شدند به بيمارستان شهر سردشت منتقل و زير نظر پزشك هستند، يكى از زخميان سليمان رستمى برادر كولبر نامبرده است، از خسارت وارده به نيروهاى نظامى هنوز خبرى منتشرنشده است.

لازم به یادآوری است، كولبران همان كارگران مرزی است كه در برابر دستمزدى ناچيز اقدام به حمل اجناس بين دو طرف خط مرزى شرق و جنوب كوردستان می‌شوند، كالاى موردنظر بر روى پشت كولبرها و یا از طريق حيوان باركش حمل می‌کنند و هرساله تعداد زيادى از اين كولبران توسط نيروهاى هنگ مرزى كشته يا نقص عضو می‌شوند و يا براثر شرايط جوى و طبيعى همچون سقوط از پرتگاه‌ها و يا سقوط بهمن جان خود را از دست می‌دهند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان