تنها ١٠ نفر از ٤٠٠٠ كولبر رسمى تمرچین بيمه هستند

تنها ١٠ نفر از ٤٠٠٠ كولبر رسمى تمرچین بيمه هستند
بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان از بازارچه مرزى تمرچين در شرق کوردستان، تنها ١٠ نفر از كولبرهای این بازارچە بيمه هستند.اين در حاليست كه ٤٠٠٠ نفر كارت ويژه ى تردد براى عبور از مرز تمرچين در شهرستان پيرانشهر دارند و بە شکڵی رسمی کولبری میکنند.
مقامات حکومتی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان بە منظور فرار از واقعیتها اظهارنظرهایی در رد و سانسور مسائل این بخش از کوردستان میکنند. در حال حاضر در مناطقی مانند کوردستان بدليل عدم توسعه مطلوب و كمبود واحدهاى تجارى و پايين بودن درآمد سرانه و رشد بالاى بيكارى ، مردم با محروميت مواجه هستند و اين باعث شده كه ترددهاى غيرقانونى از اين مناطق صورت گيرد یا شغلهای کاذب و خطرناکی مثل کولبری رونق بگیرند.
مقمات ایران وور مورد کولبرهای کشتە شدە میگویند ” كولبرهايى كه در هفته هاى گذشته جان خود را از دست داده اند رسمى نبودند، انها حتى از اين كه اين افراد جان خود را از دست داده اند اظهار تاسف نكرده و از هيچ برنامه ايى نيز از طرف دولت براى كم كردن اين حوادث گفتگو ننموده است.
مقامات و،نهادهای حکومت ایران در شرق کوردستان هيچ برنامه و ايده ايى براى بيمه كولبران نداشته و بنظر نمى رسد ايشان نگرانى از وضع سلامتى كولبران كه بارهاى سنگينى را حمل مى كنند و دچار آرتروز، ديسك كمر و آسيبهاى جبران ناپذير اسكلتى مى شوند، داشته باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان