ماشین اعدام در دیزل آباد کرماشان

بنا به گزارش‌های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان: دو زندانی کورد به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر برای اجرای حکم در زندان دیزل آباد کرماشان به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

محمد کریم عزیز پناه ۴۳ ساله که در سال ۱۳۹۱ به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت و در ١١ آذرماه ۱۳۹۲ در دادگاه انقلاب کرماشان به اعدام محکوم شد. وی متأهل و دارای دو فرزند است و شغلش مسافرکش بوده که قبلاً در دفاعیات خویش اتهامات وارده را رد نموده است.

زندانی دیگر کورد حمیدرضا ریباز ۳۵ ساله که وی نیز در سال ۱۳۸۵ به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در سال ۱۳۹۰ در دادگاه کرماشان به اعدام محکوم شد.

طبق اطلاعات به دست آمدە نامبردگان را در روز ۱۴ بهمن‌ماه جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل نموده بودند اما به دلیل برگزاری جشن‌های دهه فجر جمهوری اسلامی حکم به تعویق افتاد؛ اما امروز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماە بار دیگر نامبردگان را به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم منتقل کرده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان