یک زندانی کورد اعدام شد

سحرگاه روز جاری یک زندانی کورد در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شد. این زندانی به دلیل اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: سپیده امروز۲۸ بهمن ماه سال جاری یک زندانی کورد به اتهام مربوط به مواد مخدر در زندان قزلحصار به دار آویخته شد.

هویت این زندانی مهدی فیاض پسندیده، متاهل، اهل شیروان از توابع استان خراسان شمالی اعلام شده است. وی سال ۱۳۹۱ به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به حکم اعدام محکوم شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان