جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

بحران اب در ایلام

بنا به گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان مشکل کم آبی شهرستان بدره از توابع استان ایلام به حالت بحرانی در آمده است و مشکلات فراوانی برای مردمان این منطقه مواجه کرده است .

یکی از شهروندان  به گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت: یکی از هزاران مشکلات این منطقه نبود ” آب” چه در حوزه آشامیدن و چه در حوزه کشاورزی می باشد. او در ادامە گفت  روستای انارک در این استان فاقد سیستم لوله کشی آب شرب می باشد و مردم آب خوردن خود را از طریق تانکر ذخیره آب تهیه می کنند و با دیگ حمام می کنند و منبع نگهداری  اصلی آب این  روستا  فرسوده شده است ، رنگ اب در زمستان  قهوایی و در فصل تابستان سبز است. نمی توان از آن استفاده کرد.

در ادمە گزارش امدە است کە در شهرستان چرداول زمینهای کشاورزی در حال خشک شدن  هستند. کشاورزان اجازە استفادە از اب رودخانەها را برای ابیاری نداردند این در حالیست کە در مسیر رودخانەهای این منطقە چندین سد  و ابگیر بزرگ و کوچک احداث شدە و ابهای این سد ها  و ابگرها را بە  بە دیگر مناطق ایران انتقال میدهدند.

شایان ذکر است بنا به گزارش های رسانه های حکومتی جمهوری اسلامی ایران شبکه آب این روستا در سال ١٣٦٠ احداث شده  و تاکنون بازسازی نشدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری تجمع حمایتی باکوور

بازداشت فعال کارگری کورد در سنه

ارسلان خودکام بە اعدام محکوم شد