جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

انفجار مین در قصر شیرین و زخمی شدن شهروند کورد

بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان  بە نقل از معاون سیاسی فرماندار قصر شیرین در 24 ام بهمن ماە بر اثر انفجار یک قبضە مین بە جا ماندە از دوران جنگ یک شهروند کورد مجروح می شود.

نعمت نازپروردە یکی از دامداران این منطقه در هنگام چرای دام و احشام خویش با مین برخورد کرده و به شدت مصدوم می شود.

نامبرده از ناحیه پا ،دست،و صورت دچار آسیب و جراحات شدید شده و وی را به بیمارستان گیلانغرب منتقل نموده اند.

این در حالیست که بیش از 7000 هکتار از اراضی شرق کوردستان  در دوران جنگ ایران ــ عراق مین گذاری شدەاند  به دلیل بی مبالاتی بە امنیت و سلامتی همشهریان این نواحی  هنوز پاکسازی نشده است

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

اورمیه؛ آزادی یک شهروند به شیوه موقت

سنندج؛ بازداشت ۲ برادر نوجوان توسط نیروهای امنیتی ایران

یورش به جم خانه پیروان یارسان در کرمانشاه با هماهنگی وحمایت نیروهای امنیتی