خودسوزی جوان مریوانی در “ادارە بنیاد شهید”

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان صبح  ۲۴ بهمن، جوانی مریوانی با نام آراس ۳۳ ساله متاهل و صاحب یک فرزند،  فرزند یکی از خانوادەهای موسوم بە “بنیاد شهید” جمهوری اسلامی ایران با مراجعه به اداره  بنیاد شهید ایران در مریوان شرق کوردستان در این اداره اقدام به خودوسوزی نمود.

بر اساس گفته شاهدان و گزارش خبرگزاری فرات، شخص نامبرده به دلیل بیکاری و فقر مکررا به بنیاد شهید مراجعه کرده و درخواست وام نموده است، اما مسئولین با درخواست وی موافقت ننمودەاند.

بعد از اقدام به خودسوزی این شهروند کورد،  کارمندان  اداره مذکور موفق به خاموش کردن آتش شده‌اند و وی را به بیمارستان منتقل کرده‌اند. نامبرده درحال حاضر در بیمارستان تحت مراقبتهای ویژە پزشکی می‌باشد. منابع آگاە شدت جراحات واردە ناشی از سوختگی را خطرناک اعلام کردەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان