پر کردن چاه های آب کشاورزان  و انتقال ابهای بوکان بە استانهای مجاور ادامه دارد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است مدیر اداره منابع آب شهرستان بوکان از پرکردن ٤٣ چاه  اب کشاورزی غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

در گزارش امدە است کە ضرغام گوزلی در گفت و گو با روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان اروميه : در راستای مدیریت، نظارت دقیق و اجرای طرح احیا و تعادل بخشی، ٤٣ حلقه چاه  ابیاری غیر مجاز در محدوده شهرستان بوکان با همکاری مسئولین قضایی و انتظامی پر و مصلوب المنفعه شد.

او در ادامە ميگويد همچنین در راستای حفاظت کمی و کیفی از منابع آب و با اخذ حکم قضایی بخشی از تصرفات غیر قانونی حریم و بستر رودخانه در بوکان آزادسازی شده است و عملیات جدی و مستمر پر نمودن چاه ها و روند برخورد قانونی و جدی با متخلفانی که به بستر و حریم رودخانه ها تجاوز کرده باشند، همچنان ادامه خواهد داشت.

وی در پایان گفت: منابع آبی موجود به علت برداشت های غیرمجاز و بی رویه با مشکل جدی روبرو شده که نه تنها برگشت پذیر نیست بلکه معضلات جدی را نیز ایجاد کرده است.

در همین رابطە نادر قاضی پور نماینده انتصابی مجلس  جمهوری اسلامی ایران برای ارومیه گفت : بی‌شک پلمب چاه کشاورزان به بهانه احیای دریاچه ارومیه ظلم به مردم آذربایجان است چون دولت حق ندارد پیش از یافتن شغل جایگزین برای این قشر زحمت‌کش جامعه، جلوی کشاورزی آنان را به انحای مختلف بگیرد.

مسدود کردن چاه های کشاورزی در بوکان در حالی صورت می گیرد که چند روز قبل  کیومرث دانشجو مدیر عامل آب منطقه ای استان اروميه اعلام کرد که در راستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه و برنامه ابلاغی شرکت مدیریت منابع آب ایران و بر اساس برنامه زمانبندی شده، عملیات رهاسازی آب از سد بوکان با دبی ٧٠ متر مکعب از ١٢ بهمن ماه سال جاری انجام شد.

به گفته وی  بر اساس ابلاغیه شرکت مدیریت منابع آب ایران، حدود ٦٠ میلیون متر مکعب آب از مخزن سد بوکان به منظور تأمین بخشی از نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه رهاسازی می شود. طی دو سال اخیر عملیات رهاسازی آب از سدهای در حال بهره‌برداری حوضه آبریز دریاچه ارومیه از جمله سد بوکان، به منظور تأمین حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه چندین بار انجام شده است.

بسیاری از فعالان محیط زیستی و مدنی در شرق کوردستان بر این باورند کە سیاست غارت کردن معادن و ابهای طبیعی کوردستان بە منظور هر چە بیشتر فقیر نەگەداشتن شهروندان در شرق کوردستان در سالهای اخیر عرصە زندگی را بر شهروندان هر چە بیشتر تنگ کردە است.

جمعیت حقوق بشر مثراته از تمامی احزب سیاسی کوردستان ، سازمانهای محیط زیستی ، و فعالان مدنی میخواهد در مقابل این فاجعە زیستی در شرق کوردستان اعتراض نشان دادە و این سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان را خنثی نمایند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان