بازداشت مدیرمسئول سازمان حقوق بشر «ئیهاده» در شمال کوردستان

مادنی ایگول مدیرمسئول شاخه حقوق بشری در شهر ارزروم دستگیر شد.

بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان و نقل از آژانس خبری روز نیوز مدیرمسئول سازمان حقوق بشری شاخه ارزروم (ئیهاده) در شمال کوردستان بازداشت شد.

این در حالی است که این سازمان نهادی حقوق بشری در شمال کوردستان است که مشغول به فعالیت است.

شایان‌ذکر است دولت ترکیه تاکنون به‌جز بازداشت سیاستمداران کورد، روسای مشترک شهرداری‌ها و نمایندگان مجلس در دادگاه‌های فرمایشی در اقدامی دیگر دست به بازداشت فعالین مدنی و حقوق بشری نیز زده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان